Elsős leszek

A beiratkozás időpontjai:

2018. április 12. (csütörtök) 08:00 órától - 19:00 óráig
2018. április 13. (péntek) 08:00 órától - 18:00 óráig


Beiratkozáshoz szükséges információk:

A jelentkezéskor kérni fogjuk, hogy válaszoljanak az alábbi kérdésekre:
-Milyen idegen nyelvet kíván tanulni gyermekük? (német vagy angol)
-Az osztályfőnök által tanított etikát vagy a hitoktató által tanított hit- és erkölcstan oktatást választják gyermekük számára? (órarendbe építve heti 1 óra)

 

Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal!
-gyermek nevére kiállított személyi igazolvány vagy a gyermek születési anyakönyvi kivonata
-gyermek nevére kiállított lakcímkártya
-gyermek oltási könyve
-gyermek ötéves státusz lapja (háziorvosnál; védőnőnél beszerezhető)
-az óvoda igazolása (oktatási azonosítóval)
-nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi vizsgálat szakértői véleménye
-Szakértői Bizottság szakvéleménye (ha van ilyen)

 

A beiratkozás időpontjai:

2018. április 12. (csütörtök) 08:00 órától - 19:00 óráig
2018. április 13. (péntek) 08:00 órától - 18:00 óráig


Figyelem! A gyermek oktatási azonosítója (OM-azonosítója) az óvoda által kiadott igazoláson szerepel. Ellenkező esetben az óvodában kell megkérdezni!

 Szükséges dokumentumok:
jelentkezesilap(1).doc
szuloifelugyelet.doc
tartozkodasinyilatkozat.doc
etikahit.doc

 

E-napló