Elsős leszek

A 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beiratkozás időpontja: 2023. április 20-21. (csütörtök-péntek). A szülőnek a beiratkozás napján személyesen meg kell jelennie az intézményben és a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni.
A beiratkozáshoz szükséges adatok azonban előzetesen, a KRÉTA rendszeren keresztül is megküldhetők az intézmény számára, gyorsítva ezzel az általános iskolai beiratkozás folyamatát. A szülőknek az előzetes, elektronikus jelentkezés beküldésére 2023. április 5. 0:00 és 2023. április 21. 12:00 között van lehetősége.
Részletes tájékoztató >>>
Kedves Nagycsoportos Gyerekek! Kedves Szülők!

A Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szeretettel várja a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket, hogy megismerkedjenek iskolánkkal, oktató-nevelő munkánkkal, pedagógusainkkal és a leendő elsős tanítókkal.
 
A gyerekek programjaink során játékos formában ismerhetik meg az intézményünk kínálta lehetőségeket.
 
Az érdeklődőket szeretettel várjuk az „Iskolanyitogató” programsorozatunkra.
 
2022. október 5. 16.30                           „Belejössz, mint kiskutya az ugatásba” - Állatok világnapja
2022. november 9. 16.30                      Márton napi kézműves foglalkozás és Szülők iskolája
2022. december 7. 16.30                       Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás - Kézműves családi délután
2023. január 11. 8.00                              Nyílt tanítási nap - Szülői beszélgetéssel egybekötött bemutató órák. Ismerkedés a leendő tanítókkal és az iskola művészeti tagozatával. Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 
Kedves Nagycsoportos Gyerekek! Kedves Szülők!

 
Iskolánk szeretettel várja a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket, hogy megismerkedjenek iskolánkkal, oktató-nevelő munkánkkal, pedagógusainkkal és a leendő elsős tanítókkal.
 
A gyerekek programjaink során játékos formába ismerhetik meg az intézményünk kínálta lehetőségeket.
 
Az érdeklődőket szeretettel várjuk az „Iskolanyitogató” programsorozatunkra.
 
Első foglalkozás időpontja:
2022. október 5. szerda 16.30              „Belejössz, mint kiskutya az ugatásba”
Állatok világnapja

Beiratkozáshoz szükséges információk:

A jelentkezéskor kérni fogjuk, hogy válaszoljanak az alábbi kérdésekre:
-Milyen idegen nyelvet kíván tanulni gyermekük? (német vagy angol)
-Az osztályfőnök által tanított etikát vagy a hitoktató által tanított hit- és erkölcstan oktatást választják gyermekük számára? (órarendbe építve heti 1 óra)

 

Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal!
-gyermek nevére kiállított személyi igazolvány vagy a gyermek születési anyakönyvi kivonata
-gyermek nevére kiállított lakcímkártya
-gyermek oltási könyve
-gyermek ötéves státusz lapja (háziorvosnál; védőnőnél beszerezhető)
-az óvoda igazolása (oktatási azonosítóval)
-nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi vizsgálat szakértői véleménye
-Szakértői Bizottság szakvéleménye (ha van ilyen)

 

Figyelem! A gyermek oktatási azonosítója (OM-azonosítója) az óvoda által kiadott igazoláson szerepel. Ellenkező esetben az óvodában kell megkérdezni!

 

E-napló