Elsős leszek

Tájékoztató a beiskolázás rendjéről


FELHÍVÁS a Szombathelyi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba, a 2019/2020. tanévre történő beíratásraSzükséges dokumentumok:
NYILATKOZAT A gyermek törvényes képviseletéről
NYILATKOZAT 
életvitelszerű ott lakásról

A beiratkozás időpontjai:

április 11-12.

 

FELHÍVÁS
a Szombathelyi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba, a 2019/2020. tanévre történő beíratásra

 
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre, az első évfolyamra történő általános iskolai beiskolázásra az alábbi eljárásrend szerint kerül sor:
Tanköteles korú, 2019. augusztus 31-ig a hatodik életévét betöltött gyermekét a szülő köteles az életvitelszerű lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és a választott iskolában történő leadásával vagy a
https://egyugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap  
felületen keresztül – regisztráció után lehet.
Az elektronikus úton történő jelentkezés nem helyettesíti a személyes megjelenést.
 
A jelentkezési lapok leadásának és az első évfolyamra történő beiratkozásnak az időpontja:
2019. április 11. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
2019. április 12. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig
Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót tartalmazó és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság szakvéleménye), továbbá a törvényes képviseletről szóló nyilatkozatot. 
 
 A felvételről vagy a felvétel elutasításáról az iskola igazgatója értesíti a szülőket.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Szombathelyi Tankerületi Központ igazgatója dönt a felülbírálati kérelmekről.

 
Tankerületi igazgató
 


Beiratkozáshoz szükséges információk:

A jelentkezéskor kérni fogjuk, hogy válaszoljanak az alábbi kérdésekre:
-Milyen idegen nyelvet kíván tanulni gyermekük? (német vagy angol)
-Az osztályfőnök által tanított etikát vagy a hitoktató által tanított hit- és erkölcstan oktatást választják gyermekük számára? (órarendbe építve heti 1 óra)

 

Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal!
-gyermek nevére kiállított személyi igazolvány vagy a gyermek születési anyakönyvi kivonata
-gyermek nevére kiállított lakcímkártya
-gyermek oltási könyve
-gyermek ötéves státusz lapja (háziorvosnál; védőnőnél beszerezhető)
-az óvoda igazolása (oktatási azonosítóval)
-nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi vizsgálat szakértői véleménye
-Szakértői Bizottság szakvéleménye (ha van ilyen)

 

Figyelem! A gyermek oktatási azonosítója (OM-azonosítója) az óvoda által kiadott igazoláson szerepel. Ellenkező esetben az óvodában kell megkérdezni!

 

E-napló