Bemutatkozás

A Váci Mihály Általános Iskola 1981. szeptember 1-jén kezdte meg működését - Szombathely északi fekvésű, legnagyobb, Derkovits Gyuláról elnevezett lakótelepén - mely a demográfiai hullám csúcsán jelentkező magas gyermeklétszám iskoláztatásának biztosítására épült. A tanulók biztonsága szempontjából fontos, hogy forgalmas utak nincsenek közvetlen környezetünkben. A szabadidő hasznos eltöltése, a jó közérzet érdekében 4 játszóteret és nagy zöldövezetet tudunk használni.

Iskolánk 8438 m2 teljesen közművesített telken 16 tantermesnek épült a 80-as évek iskolaépítési normáinak megfelelő "kiszolgáló" helyiségekkel. Az épület lapostetős, házgyári panelszerkezetű. 1992-ben tetőfelújítás, majd 2002-ben és 2003-ban a nyílászárók és a vizesblokk szükséges felújítása megtörtént. Rendelkezünk egy 455 m2 alapterületű tornateremmel és egy 600 adagos konyhával, amihez egy 143 m2 alapterületű ebédlő tartozik. A tornaterem és az ebédlő zárt összekötő folyosóval kapcsolódik a főépülethez. Az iskola udvarán két sportpálya (kézi- és kosárlabda), egy futópálya és egy ugrógödör szolgálja a testnevelés feltételeit.

Tanulócsoportjaink elhelyezése a 22 tanteremben problémamentesen megoldható. Ezek átlagosan 55 m2 alapterületűek, otthonosak és világosak. Eszköz- és taneszköz beszerzésre költségvetési támogatásból és pályázati úton folyamatosan gondot fordítunk. Jól felszerelt számítógépes szaktantermünk segíti az oktatást, a kommunikációáramlást.

Értékes szakmai munkát felmutató könyvtárunk van. Az állománybővítés folyamatos, jelenleg közel 14.000 könyvtári egységgel rendelkezünk.

Iskolánk színvonalas működését alapítvány segíti.

Az oktató-nevelő munkában kulcsszerepet betöltő tanító és tanári kar szaktudásban, felkészültségében, innovatív képességben, hivatástudatban jól megfelel a korszerű követelményeknek. Rajtuk kívül pénzügyi és technikai dolgozók látják el az intézmény előtt álló feladatokat.

A tehetség széleskörű értelmezésére tudatosan építve speciális képzést biztosító osztályokat, csoportokat szervezünk. Az idegen nyelvi, a labdarúgó csoportok, a képzőművészeti oktatás jelentős számú tanulót vonz beiskolázási körzetünkön kívülről. Nem csak a speciális képzés lehetősége, hanem az oktatás változatos, korszerű módszerei is vonzónak bizonyulnak. 

Tanórán kívüli tevékenységeink is sokszínűek: a szakkörök, középiskolai előkészítő foglalkozások, szakmai műhelyek (zene, képzőművészet) sportkörök, tömegsport foglalkozások, táborok mind-mind komoly érdeklődést keltenek.

A nevelőtestület folyamatosan törekszik olyan hagyományok kialakítására és ápolására, amely elősegíti a "vácis" közösség kialakítását. A legjelentősebb rendezvényeink: a Váci Mihály versmondó és a Benedek Elek mesemondó verseny, az Óvodás Kupa teremlabdarúgó torna, a Kincsőrző Művészeti Fesztivál, az "Impressziók" elnevezésű diákönkormányzati tisztségviselők versenye. Hagyománnyá vált az "Iskolánk Büszkesége", valamint az "Iskolánkért" cím adományozása. A környezettudatos magatartásra nevelés színterei a közös túrák, akadályversenyek és az erdei iskolai program. Nemzeti ünnepeink kapcsán is sajátos vácis megemlékezéseket rendezünk.

Munkánk egyik legfontosabb területének tartjuk a tehetséggondozást. Ennek eredményességét mutatja, hogy évek óta több előkelő helyezést szereznek tanulóink tanulmányi, művészeti és sportversenyeken.

Továbbá a tehetséggondozás jó színvonalát jelzik diákjaink továbbtanulási mutatói is. A lemaradók felzárkózására lehetőséget adunk tanórai differenciálással, egyéni fejlesztéssel. Ez utóbbi jól felszerelt fejlesztőteremben, képzett szakemberekkel történik.

Iskolánk sajátos arculatát kialakultnak tekintjük. A változtatások természetesen a megújuló igényeknek megfelelően folyamatosak, alapjaiban azonban a meglévő sikeres programokat kívánjuk folytatni.


 
E-napló