Képzőművészeti képzés

AMI Törvényességi ellenőrzéséről készült JELENTÉS >>

Az Alapfokú Művészeti Iskolában az ismeret- és képességfejlesztés mellett az önkifejezés, az alkotás igényének és örömének kialakítására, az esztétikai érzékenység fokozásán át az érzelmi gazdagításra törekszünk.
 
A vizuális alkotó gyakorlat feladata a vizuális eszköztár bővítése, a művészi kifejezési formanyelv gazdagítása.
A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak elsajátítását, alkalmazását teremti meg.
 
A képző- és iparművészeti technikák alapjait a grafika, festészet, szobrászat műhelyeken ismerik meg.
Rendszeresek a kiemelkedő nemzetközi és országos pályázati eredmények.
 
A hagyományos magyar népi kultúrát a népművészet órákon, a múlt és jelen értékeit a művészettörténet órákon ismerik meg tanulóink.
 

A természet vizuális megközelítésére nyaranta alkotótáborokat szervezünk.
Iskolánk galériájában rendszeresen, de iskolán kívül is egyéni és csoportos kiállításokat rendezünk.
A végzős nyolcadik osztályosok közül a jelentkezők 90 %-a sikeres felvételi vizsgát tesz a művészeti szakközépiskolában.

Tanárok: Vörös Lívia Tagozatvezető
Gáspár Gabriella ( szobrászat ), Horváth Andrea ( kézműves ), Rákos József ( grafika ), Takács Gábor ( festészet )

 
E-napló