Intézményi önértékelés

Szülői tájékoztató a köznevelési intézmények értékelési keretrendszeréről


A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény egységes külső értékelési rendszer bevezetését és működtetését írja elő a köznevelési intézmények számára. A külső értékeléshez intézményi önértékelés is tartozik, amelynek elkészítése ebben a tanévben kezdődik. Az értékelések részletes szabályait, tartalmát, módszereit és eszközeit a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szabályozza. Az értékeléseket éves terv alapján bonyolítjuk le.

   A rendeletek értelmében az intézményi önértékelésekbe a szülőket is be kell vonni. A szülők megkérdezése kérdőíves formában történik. A kérdőíveket online felületen kell kitölteni, amelyhez az információkat az e-napló rendszerén keresztül küldjük.

   A kérdőívek kitöltését az értékelésben részt vevő pedagógus által tanított osztályok szüleitől kérjük, így előfordulhat, hogy egy szülőt több pedagógus munkájának kérdőíves értékelésére is felkérünk.

    A kérdőívek kitöltése név nélkül történik, a szülők egyéni azonosítóval férnek hozzá a számítógépes felületen (e-napló felhasználó kód). A kitöltés nem bonyolult, a technikai megvalósításhoz szükség esetén adunk segítséget. A kérdőív kitöltése nem teljes körű, minden ezzel kapcsolatos további információt Németh Barbara tanárnő fogja küldeni az érintett szülők számára.

   Kérjük Önöket, hogy a kérdőívek kitöltetésével segítsék intézményünk értékelési folyamatának lebonyolítását! Közreműködésüket köszönjük!

Szombathely, 2015. október 13.


                                                Németh Gábor
                                             intézményvezető

 
E-napló