Tanárok

Baranyai-Nagy Judit » tanító (magyar műveltségi terület)

 
Borsics Istvánné » tanár (magyar-ének-zene szak), okleveles pedagógiatanár (egyetemi szak), közalkalmazotti tanács tagja
 
Dr. Füredi Árpádné » tanár (matematika-technika-könyvtár szak)
könyvtáros, nevelési és társadalomtudományi munkaközösség-vezető, Vöröskeresztes tanár
városi nevelési intézményközi munkaközösség vezető, okleveles pedagógiatanár (egyetemi szak), közoktatási-vezető szakvizsgázott pedagógus szak

 
Gáspár Zsuzsanna » tanító, tanár (német szak), Montessori pedagógus

 
Horváth Andrea » Vizuális és környezetkultúra tanár (egyetemi szak) mesterképzés
alapfokú művészetoktatás tanára

 
Horváth Lászlóné » tanító, Montessori pedagógus,
Közalkalmazotti tanács tagja

 
Horváthné Németh Andrea » tanító, Montessori pedagógus
ÖKO munkaközösség vezető

 
Horváthné Tobischka Katalin » óraadó tanár (biológia-német nyelv)


 
Jancsó Enikő » tanító, tanár (magyar szak)
 
Kecskésné Bánhalmi Katalin » tanár (matematika-könyvtár szak)
könyvtáros

 
Kisgazda Tímea » tanító (német műveltségi terület), Montessori pedagógus, okleveles pedagógiatanár (egyetemi szak), szakmai munkaközösség vezető
 
Kovács Gergő » tanító (magyar műveltségi terület)
 
Kovács Viktória » tanító (magyar műveltségi terület)
 
Kulcsár László » tanító
Montessori pedagógus

 
Marton Daniella » tanító (magyar műveltségi terület)
 
Mikos Tamás » tanár (testnevelés szak),
UEFA "B" licences futball szakedző, népművelő-testnevelő, okleveles testnevelő tanár

 
Müllner Zoltán » tanító (informatika műveltségi terület)
 
Nagy Zsolt » tanár (történelem-népművelő szak)
igazgatóhelyettes

 
Németh Barbara » tanár (fizika-informatika-angol szak), IKT munkaközösség vezető, okleveles angoltanár
Diákönkormányzat segítő tanár
 
Németh Gábor » tanár (biológia-földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár) közoktatási vezető szak, okleveles testnevelő tanár
igazgató

 
Németh József » tanár (magyar-történelem szak)
 
Németh Lajosné » tanár (angol-matematika-orosz szak)
 
Péter Anikó » tanító (angol műveltség-terület), Montessori pedagógus

 
Rákos József » általános iskolai tanár (matematika-rajz szak)
művészettörténet szakos középiskolai tanár

 
Sarangné Vass Edina » német szakos tanár, könyvtáros

 
Schrőterné Vári Anita » tanár (matematika-testnevelés szak)
röplabda, tenisz szakedző
 
Szakonyi Dóra » tanító (informatika műveltség terület), közalkalmazotti tanács elnöke
igazgatóhelyettes
 
Szakos Ibolya » tanár (biológia-kémia szak)
 
Takács Gábor » rajz-művelődésszervező szakos tanár, pályaválasztási felelős
okleveles vizuális és környezetkultúra tanár

 
Tarszabó Lászlóné » tanító, tanár (német szak)

 
Varga-Hajdu Anett » tanító, német műveltségi terület, tanár (tanulásban akadályozottak pedagógiája)

 
Vörös Lívia » tanár (matematika-rajz szak)
művészetoktatási tagintézmény-vezető


 
E-napló