Tanárok

Baranyai-Nagy Judit » tanító (magyar műveltségi terület)

 
Bodorkós András
» tanár (rajz szak)

Gubián-Németh Lívia

» tanár (magyar nyelv és irodalom - német nyelv)
Horváth Andrea » tanár (biológia-rajz szak)
Vizuális és környezetkultúra tanár (egyetemi szak) 
alapfokú művészetoktatás tanára

 
Horváth Lászlóné » tanító, Montessori pedagógus,
Közalkalmazotti tanács tagja

 
Horváthné Giay Ildikó » óraadó tanár (technika)
Horváthné Tobischka Katalin » óraadó tanár (biológia-német szak)


 
Jancsó Enikő » tanító, tanár (magyar szak)
 
Kalmár-Marton Daniella » tanító (magyar műveltségi terület)
Diákönkormányzat segítő tanár
Kecskésné Bánhalmi Katalin » tanár (matematika-könyvtár szak)
könyvtáros

 
Kisgazda Tímea » tanító (német műveltségi terület), Montessori pedagógus, Sindelar pedagógus, okleveles pedagógiatanár (egyetemi szak), szakmai munkaközösség vezető
 
Kulcsár László » tanító
Montessori pedagógus

 
Lőrincz Zsanett » tanító ( Matematika műveltségi terület, Vizuális-nevelés műveltségi terület, Boldogságóra oktató)
Mikos Tamás » tanár (testnevelés-népművelés szak),
UEFA "B" licences futball szakedző, okleveles testnevelő tanár

 
Nagy Zsolt » tanár (történelem-népművelő szak)
 
Németh Barbara » tanár (fizika-informatika-angol szak), IKT munkaközösség vezető, okleveles angoltanár (egyetemi szak)
 
Németh Gábor » tanár (biológia-földrajz-testnevelés szak) közoktatási vezető szak, okleveles testnevelő tanár
intézményvezető

 
Németh József » tanár (magyar-történelem szak)
Németh Lajosné » tanár (angol-matematika-orosz szak), felsős integrált munkaközösség vezető

 
Péter Anikó » tanító (angol műveltség-terület), Montessori pedagógus

 
Sarangné Vass Edina » tanár (német-könyvtár szak)
idegen nyelvi munkaközösség vezető


 
Schrőterné Vári Anita » tanár (matematika-testnevelés szak)
röplabda, tenisz szakedző
 
Szabó Zsófia » tanító (informatika műveltség-terület), természetismeret szakirány
Szakonyi Dóra » tanító (informatika műveltség terület), közalkalmazotti tanács elnöke
intézményvezető helyettes
 
Szakos Ibolya » tanár (biológia-kémia szak), pályaválasztási felelős
 
Takács Gábor » tanár (rajz-művelődésszervező szak)
okleveles vizuális és környezetkultúra tanár (egyetemi szak)

 
Tarszabó Lászlóné » tanító, tanár (német szak)

 
Varga-Hajdu Anett » tanító (német műveltségi terület), tanár (tanulásban akadályozottak pedagógiája)

 
Varju Erika » óraadó tanár (matematika-német)
Vörös Lívia » tanár (matematika-rajz szak)
művészetoktatási tagintézmény-vezető


 
E-napló