Tanárok

Baranyai-Nagy Judit » tanító (magyar műveltségi terület)

 
Bodorkós András » tanár (rajz szak)
alapfokú művészetoktatás tanára

 

Gubián-Németh Lívia

» tanár (magyar nyelv és irodalom - német nyelv)
Fejlesztő-differenciáló szakpedagógus
Gyulai Emese » tanító
Horváth Andrea » tanár (biológia-rajz szak)
Vizuális és környezetkultúra tanár (egyetemi szak) 
alapfokú művészetoktatás tanára
Alafokú Művészeti Iskola intézményegység vezető

 
Horváthné Tobischka Katalin » óraadó tanár (biológia-német szak)


 
Jancsó Enikő » tanító, tanár (magyar szak)
 
Joó Hedvig » tanár (matematika-földrajz szak)
Kalmár-Marton Daniella » tanító (magyar műveltségi terület)
Kárpáti Zoltánné » tanár (történelem, vizuális kultúra)
alapfokú művészetoktatás tanára
Király Katalin » óraadó tanár (ének)
Kisgazda Tímea » tanító (német műveltségi terület), Montessori pedagógus, Sindelar pedagógus, okleveles pedagógiatanár (egyetemi szak), szakmai munkaközösség vezető, Autizmus spektrum zavaros gyerekek szakmódszertanos pedagógusa, Komplex Mozgásterapeuta
 
Kozma Györgyi » tanító
Kulcsár László » tanító
Montessori pedagógus

 
Marton Laura » tanár (testnevelés szak)
Mikos Tamás » tanár (testnevelés-népművelés szak),
UEFA "B" licences futball szakedző, okleveles testnevelő tanár

 
Móritzné Pusztai Erzsébet » tanító
Nagy Zsolt » tanár (történelem-népművelő szak)
intézményvezető helyettes
 
Németh Barbara » tanár (fizika-informatika-angol szak), idegen nyelvi munkaközösség vezető, okleveles angoltanár (egyetemi szak), közoktatási vezető szak
 
Németh Gábor » tanár (biológia-földrajz-testnevelés szak) közoktatási vezető szak, okleveles testnevelő tanár
intézményvezető

 
Németh József » tanár (magyar-történelem szak)
Péter Anikó » tanító (angol műveltség-terület), Montessori pedagógus

 
Szabolcsi Zsolt » óraadó tanár (technika)
Szabó Zsófia » tanító (informatika műveltség-terület), természetismeret szakirány, IKT-ÖKO munkaközösség vezető
Szakos Ibolya » tanár (biológia-kémia szak), pályaválasztási felelős
Diákönkormányzat segítő tanár
Székelyné Scháb Eszter » könyvtárostanár (magyar nyelv és irodalom szak)
Tóth-Szakonyi Dóra » tanító (informatika műveltség terület), közalkalmazotti tanács elnöke
 
Varju Erika » óraadó tanár (matematika-német)


 
E-napló