Osztályozó vizsga

Év végi osztályozó vizsgák időpontja, az év végi osztályzat megállapításához.
2019. május 27-30.

Osztályozó vizsga

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanév végi osztályzatok megállapításához:

∙ a magántanulónak, 
∙ jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, s emiatt érdemjeggyel nem osztályozható tanulónak, amennyiben azt a nevelőtestület számára engedélyezi,
  • 250 óránál több igazolt és igazolatlan hiányzása van 
  • Hiányzása egy tantárgyból meghaladja a tantárgy éves óraszámának 30%-át 
  • Alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát.


Osztályozó vizsgák anyaga: 

Évfolyamonként a tantárgy tantervi követelményrendszerének megfelelő tananyagot kérjük számon. 

Osztályozó vizsgák anyaga >>>

E-napló