Félévi osztályozó vizsgák

Félévi osztályozó vizsgák időpontja, a félévi osztályzat megállapításához.
2019. január 21-24.

Osztályozó vizsga

Osztályozó vizsgát kell tennie a félévi és a tanév végi osztályzatok megállapításához:

∙ a magántanulónak, 
∙ jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, s emiatt érdemjeggyel nem osztályozható tanulónak, amennyiben azt a nevelőtestület számára engedélyezi,
  • 250 óránál több igazolt és igazolatlan hiányzása van 
  • Hiányzása egy tantárgyból meghaladja a tantárgy éves óraszámának 30%-át 
  • Alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát.


Osztályozó vizsgák anyaga: 

Évfolyamonként a tantárgy tantervi követelményrendszerének megfelelő tananyagot kérjük számon. 

E-napló