Kezdőlap Kapcsolatfelvétel ZeneKi/Be   Keresés
Elérhetőségek
E-Napló
A tanév rendje 2016/17
Órarend 2016/2017
Csengetési Rend
Az oktatás résztvevői
Az oktatás helyszínei
KÉPEK
Eredmények
Sporthírek
Pedagógiai célok
Szervezeti formák
Diákönkormányzat
Tanulókövetés
Nyilvános adatok
Közzétételi lista
ÖKOISKOLA
Diákigazolvány igénylés
Kompetenciamérés
Idegen nyelvi mérés
Események
Heti Étlap/Térítési díj
Napelem rendszer
Intézményi önértékelés
Leendő elsősöknek
Adó 1%

A Váci Mihály Általános Iskola 1981. szeptember 1-jén kezdte meg működését - Szombathely északi fekvésű, legnagyobb, Derkovits Gyuláról elnevezett lakótelepén - mely a demográfiai hullám csúcsán jelentkező magas gyermeklétszám iskoláztatásának biztosítására épült. A tanulók biztonsága szempontjából fontos, hogy forgalmas utak nincsenek közvetlen környezetünkben. A szabadidő hasznos eltöltése, a jó közérzet érdekében 4 játszóteret és nagy zöldövezetet tudunk használni.

Iskolánk 8438 m2 teljesen közművesített telken 16 tantermesnek épült a 80-as évek iskolaépítési normáinak megfelelő "kiszolgáló" helyiségekkel. Az épület lapostetős, házgyári panelszerkezetű. 1992-ben tetőfelújítás, majd 2002-ben és 2003-ban a nyílászárók és a vizesblokk szükséges felújítása megtörtént. Rendelkezünk egy 455 m2 alapterületű tornateremmel és egy 600 adagos konyhával, amihez egy 143 m2 alapterületű ebédlő tartozik. A tornaterem és az ebédlő zárt összekötő folyosóval kapcsolódik a főépülethez. Az iskola udvarán két sportpálya (kézi- és kosárlabda), egy futópálya és egy ugrógödör szolgálja a testnevelés feltételeit.

Tanulócsoportjaink elhelyezése a 22 tanteremben problémamentesen megoldható. Ezek átlagosan 55 m2 alapterületűek, otthonosak és világosak. Eszköz- és taneszköz beszerzésre költségvetési támogatásból és pályázati úton folyamatosan gondot fordítunk. Jól felszerelt számítógépes szaktantermünk és a mellette működő "e-Magyarország pont" segíti az oktatást, a kommunikációáramlást.

Értékes szakmai munkát felmutató könyvtárunk van. Az állománybővítés folyamatos, jelenleg közel 14.000 könyvtári egységgel rendelkezünk.

Iskolánk színvonalas működését három alapítvány segíti.

Ifjúsági Tagozatunk önálló tanulóépületben működik.

Az oktató-nevelő munkában kulcsszerepet betöltő közel 50 fős tanító és tanári kar szaktudásban, felkészültségében, innovatív képességben, hivatástudatban jól megfelel a korszerű követelményeknek. Rajtuk kívül 9 fős pénzügyi és technikai dolgozó látja el az intézmény előtt álló feladatokat.

A tehetség széleskörű értelmezésére tudatosan építve speciális képzést biztosító osztályokat, csoportokat szervezünk. Az idegen nyelvi, az ének-zenei, a labdarúgó csoportjaink, a képzőművészeti oktatás jelentős számú tanulót vonz beiskolázási körzetünkön kívülről. Nem csak a speciális képzés lehetősége, hanem az oktatás változatos, korszerű módszerei is vonzónak bizonyulnak. Többen az iskolaotthonos szervezeti forma előnyei miatt döntenek iskolánk mellett.

Tanórán kívüli tevékenységeink is sokszínűek: a szakkörök, középiskolai előkészítő foglalkozások, szakmai műhelyek (zene, képzőművészet) sportkörök, tömegsport foglalkozások, táborok mind-mind komoly érdeklődést keltenek.

A nevelőtestület folyamatosan törekszik olyan hagyományok kialakítására és ápolására, amely elősegíti a "vácis" közösség kialakítását. A legjelentősebbek a Váci hét rendezvényei: a Váci Mihály versmondó és a Benedek Elek mesemondó verseny, az Óvodás Kupa teremlabdarúgó torna, az Énekiskola záróhangversenyei, az Óvodás Énekverseny, a "KIKELET" megyei komplex tanulmányi vetélkedősorozat, az "Impressziók" elnevezésű diákönkormányzati tisztségviselők versenye. Hagyománnyá vált az "Iskolánk Büszkesége", valamint az "Iskolánkért" cím adományozása. A környezettudatos magatartásra nevelés színterei a közös túrák, akadályversenyek és az erdei iskolai program. Nemzeti ünnepeink kapcsán is sajátos vácis megemlékezéseket rendezünk.

Munkánk egyik legfontosabb területének tartjuk a tehetséggondozást. Ennek eredményességét mutatja, hogy évek óta több előkelő helyezést szereznek tanulóink tanulmányi, művészeti és sportversenyeken.

Továbbá a tehetséggondozás jó színvonalát jelzik diákjaink továbbtanulási mutatói is. A lemaradók felzárkózására lehetőséget adunk tanórai differenciálással, nívócsoportos oktatással, egyéni fejlesztéssel. Ez utóbbi jól felszerelt fejlesztőteremben, képzett szakemberekkel történik.

Iskolánk sajátos arculatát kialakultnak tekintjük. A változtatások természetesen a megújuló igényeknek megfelelően folyamatosak, alapjaiban azonban a meglévő sikeres programokat kívánjuk folytatni.

Elkészült iskolánk új bemutatkozó kisfilmje!

 

Kattintson a lejátszó gombra!

Bővebben


Iskolanyitogató
 
Iskolanyitogató 2016/2017
Bővebben


2017.04.12
25. Jubileumi ünnepség
 
Bővebben


Köszöntő | Múlt és jelen

|

Rendezvények | Eredmények | Aktualitások | Házirend |   Ifjúságvédelem | DiákFórum  
© 2005 Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Minden jog fenntartva.