Intézményi eljárásrend a járványügyi készenlét idejére

Intézményi eljárásrend a járványügyi készenlét idejére  a Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában >>>
 
Intézményi eljárásrend a járványügyi készenlét idejére
 a Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában
 
Iskolánk intézkedési terve az EMMI által kiadott, a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend és a Szombathelyi Tankerületi Központ utasításai alapján készült.
Az eljárásrend tartalmazza az iskolánkkal való kapcsolattartás új szabályait, a benntartózkodás új szabályait, a szakmai útmutató alapján elkészített óvó-védő rendszabályokat, egészségügyi prevenciót, esetleges riasztás esetén a teendőket.
 
Az iskola látogatása
 • Iskolánkat kizárólag egészséges, koronavírus fertőzésre utaló tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja!
 • Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézményünk működtetésében csak egészséges, koronavírus fertőzésre utaló tüneteket nem mutató dolgozó vehet részt!
 • A szülő köteles az iskolát és a házi orvost értesíteni, ha a gyermeknél vagy közeli hozzátartozójánál koronafertőzés gyanú vagy igazolt fertőzés van. A további teendőkről az orvos ad utasítást.
 • Ugyanez vonatkozik az iskola valamennyi dolgozójára is.
 • Az a tanuló vagy dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe.
 • A külföldről érkező tanulók estében az aktuális központilag előírt szabályok érvényesek.
 • A szülők nem léphetnek az iskola épületébe, kivéve indokolt esetben (fogadó óra, szülői értekezlet). Ilyenkor a maszk használata és a kézfertőtlenítés kötelező! Kérjük a szülőket, hogy kizárólag előre egyeztetett időpontban csak különösen indokolt esetben válasszák a személyes ügyintézést! Más esetekben a szülő nem tartózkodhat az iskola épületében, helyette a telefonos, e-mailes vagy e-Ügyintézést (Kréta) válasszák.
 • A tanulóinkon és dolgozóinkon kívül érkezőknek a maszk használata kötelező!
 • 17:00 után idegen az intézmény területén csak előzetes engedéllyel és saját felelősségre tartózkodhat (pl. lakógyűlés, továbbképzés résztvevői, bérlők, zeneiskolások, képviselői fogadóórára érkezők). Mindenki köteles az intézményi eljárásrendet megismerni, betartani, kötelezettségnyilatkozatot aláírni.
 
A tanulói hiányzások kezelése
 • A házirendünkben rögzített szabály szerint történik. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik (krónikus vagy immunszupprimált betegsége miatt), erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
 • Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 
Az iskolába érkezés
 • Az intézményünk 7:00-17:00 tart nyitva.
 • Az udvar felőli bejáratot 6:30-kor kinyitjuk, de az összekötő folyosón csak engedéllyel tartózkodhat tanuló.
 • A főbejárat 7:30 –ig zárt állapotban van.
 • Mindkét bejárati ajtót 8:05-kor kulcsra zárjuk, ezt követően a későn jövők, vagy az iskola használói csak bejelentkezés után a főbejáraton léptethetők be. Az iskolaőr feljegyzéseket vezet a be- és kilépésekről egyaránt és elkíséri az érkezőt a célszemélyhez.
 • A tornatermi bejárati ajtót csak a testnevelő tanárok és a szárny takarítója használhatja tanítási időben.
 • Az intézménybe történő beléptetéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata.
 • A tanulók a csengetésig a saját tantermükben tartózkodjanak.
 
Tanórák
 • A tanítási nap folyamán zárt térben 6 éves kor felett a tanulók, valamint a pedagógusok számára javasolt textil maszk használata, melyet naponta cserélni kell,  illetve textil maszk esetén fertőtlenítő mosással kimosni.
 • Minden tanulónál legalább 1 szájmaszknak kell lenni, hogy szükség esetén használni tudja.
 • Az intézményi csoportosulások megelőzése érdekében az osztályokat állandó termekben helyeztük el, megszüntetve a vándorlást. A csoportbontások esetén, a váltások között a felületfertőtlenítést el kell végezni.
 • Tanórák alatt maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 • A testnevelés órákat, az időjárás függvényében a szabadban tartjuk. Kérjük ehhez a megfelelő ruházatot!
 • A tanítási óra vége előtt jelzőcsengő figyelmezteti a pedagógust az óra végére, hogy a tanulók a szünetben elvégezhessék feladataikat. (ld. feladatok a szünetben).
 
Tanórák közti szünet
 • A tanulók a szünetet az osztályteremben töltsék.
 • Amennyiben elhagyják az osztálytermet maszk használata kötelező.
 • A tanórák közti szünetekben kerülni kell a csoportosulást és az osztályok keveredését. A 1,5 méteres távolság tartása kötelező. Az udvari szünetre ugyanez vonatkozik. Az iskolába a bevonulás osztályonként történik, az osztályok a számukra kijelölt helyen sorakoznak.
Általános óvó-védő rendszabályok
 • A tanítási nap folyamán zárt térben 6 éves kor felett a tanulók, valamint a pedagógusok számára javasolt textil maszk használata, melyet naponta cserélni kell,  illetve textil maszk esetén fertőtlenítő mosással kimosni.
 • Minden tanulónál legalább 1 szájmaszknak kell lenni, hogy szükség esetén használni tudja.
 • Szappanos kézmosás ill. kézfertőtlenítés szükséges még étkezések előtt, után, valamint a mellékhelyiség használatakor. Kézmosáskor papírtörlő használata javasolt textiltörlő helyett. Amennyiben papírtörlő nehezen biztosítható, a tanuló egyéni textil kéztörlőt is használhat, melynek naponkénti cseréje illetve fertőtlenítő mosása szükséges. Minden tanuló rendelkezzen saját tisztasági csomaggal, saját törölközővel (a Szombathelyi Tankerületi Központ ajánlása alapján).
 • Tartsuk be a köhögési etikettet: köhögés, tüsszentés papírzsebkendőbe vagy a könyökhajlatba, használt zsebkendő a szemetesbe, utána alapos kézmosás.
 • Fontos a friss levegő biztosítása, rendszeres, ill. amennyiben az időjárás megengedi folyamatos szellőztetés a termekben, folyosókon.
 • Tartsuk a 1,5 méteres távolságot- a tanítási nap folyamán az egy osztályba, csoportba tartozó tanulók alkossanak egy közösséget, más tanulókkal ne vegyüljenek.
 • Az osztálytermekben lehetőség szerint állandó tanulópárokat alakítsanak ki.
 • Csoportbontás esetén, az egy osztályból jövő tanulók legalább 1,5 méter távolságot tartsanak más osztály tanulóitól.
 • Olyan közösségi terekben, ahol nem biztosítható a 1,5 méteres távolság, indokolt a maszk viselése ( pl. folyosó, mellékhelyiség, öltözők, sorban állás),
 • Felkészülés a digitális oktatásra való átállásra.
 
Büfé használat
 • Kötelező a büfében minden ott tartózkodónak a maszk használata.
 • A büfében egyszerre csak kettő vásárló tartózkodhat.
 • A büfé előtt kerülni kell a csoportosulást.
 • Kérjük a szülőket, hogy a gyerekek inkább otthonról hozzanak tízórait!
 
Étkezés
 • Fokozottan kell ügyelni az étkezések helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésre. Nagyon fontos a környezet- különös tekintettel az ebédlő vírusmentességének megőrzése.
 • Az étkezéseket úgy szerveztük meg, hogy az osztályok tanulói az étkező csoportok ne keveredjenek egymással, sorban állás esetén a megfelelő védőtávolság betartható legyen.
 • Szappanos kézmosás ill. kézfertőtlenítés szükséges étkezések előtt és után.
 • Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell alkalmazni.
 • Az étkezés üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen. Szintén az ő felelősségük és kötelességük a fertőtlenítő és takarítószerek biztosítása, a konyha, és a kiszolgáló pult, az étkezési eszközök rendszeres, napi többszöri fertőtlenítése.
 • A tízórai és az uzsonna kiadása, szállítása után a hordó eszközök fertőtlenítése az osztálytanító feladata.
 • Az iskola feladata az iskolagyümölcs programban kiosztott zöldségek, gyümölcsök alapos, folyóvizes lemosása.
Speciális helyzetekre vonatkozó óvó-védő rendszabályok
 • ebédlőben a mikrohullámú sütő, pult, tálcák felesleges érintésének kerülése.
 • A testnevelés tanítás, játékos egészségfelesztő foglalkozások esetében mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Törekedni kell arra is, hogy az öltözőkben és a folyosókon elkerülhető legyen a csoportosulás. Szükséges a sporteszközök rendszeres fertőtlenítése, testnevelés órákat lehetőleg a szabadban tartsák.
 • Határozatlan ideig kerüljük a kirándulások, táboroztatás, nagy rendezvények szervezését. A zárt téri helyett inkább szabadtéri rendezvények tartását részesítjük előnyben, az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát betartásával.
 
Riasztási lánc:
Teendők, amennyiben koronavírus fertőzésre utaló tüneteket észlelnek bármely tanulónál vagy dolgozónál:
 • A beteget el kell különíteni az elkülönítő helyiségben (I. emelet 2.) és tanuló esetén értesíteni az osztályfőnökét.
 • Tanuló esetén az osztályfőnök/pedagógus értesítse a szülőt. A beteg a szülő megérkezéséig az intézmény erre a célra fenntartott helyiségében várakozzon felügyelet mellett.
 • A légúti tünetekben szenvedő és/vagy lázas betegre - amennyiben egészségi állapota engedi - sebészi orr-szájmaszkot kell adni.
 • Az anamnesztikus adatok és a jelen tünetek alapján az iskolaorvos, a védőnő, távollétük esetén pedig a pedagógus dönt arról, hogy felmerül-e COVID-19 fertőzés gyanúja.
 • A szülő konzultál a gyermek háziorvosával, házi gyermekorvosával, és megbeszéli a további teendőket.
 • A gyanús eset fennállásáról és a további teendőkről elsődlegesen a háziorvos, házi gyermekorvos dönt.
 
Az elkülönítésre vonatkozó szabályozás
 • Elkülönítő helyiség: I. emelet 2., amely jól szellőztethető, és a kézfertőtlenítés megoldott.
 • Gyanús eseteket nem az iskolaorvos, hanem a háziorvos/házi gyermekorvos jelenti az OSZIR-ben, ill. a mintavételezést is ő rendeli el.
 • Az enyhe légúti tünetekben szenvedő tanuló otthonába szállítása elsődlegesen a szülő feladata. Ne használja a tömegközlekedést, hanem egyénileg, autóval legyen haza ill. kórházba szállítva. Kórházi ellátás indokoltsága esetén, sebészi orr- szájmaszk viselése mellett, illetve szükség esetén mentővel történjen a szállítás.
 • A valószínűsített és megerősített esetek kontaktkutatását a kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve végzi.
Orvosi és védőnői vizsgálatok (szűrővizsgálatok, testnevelési csoportbesorolás, védőoltás) körülményei
 • A vizsgálatok megfelelő ütemezésével a várakozási idő optimalizálása.
 • Egyszerre egy osztályhoz tartozó tanulókat viszünk vizsgálatra, amennyiben több osztály tanulói várakoznak egyszerre, a tanulóknak orrszájmaszkot kell viselniük.
 • A várakozásra kijelölt helyiségben a tanulók egymástól legalább 1 méter távolságra legyenek.
 • A várakozásra kijelölt helyiség rendszeres (legalább 45 percenkénti)/folyamatos szellőztetéséről gondoskodunk.
 • Vizsgálatra érkezőknél kézfertőtlenítés, maszk használata, védőoltás esetén, krónikus betegnél ill. bármely panasz esetén lázmérés.
 • Az osztályok szűrővizsgálatát követően elvégezzük a tanuló által megérintett bútorok, eszközök, kilincs felületfertőtlenítését, szellőztessünk a következő osztály érkezése előtt.
 
Teendő krónikus beteg tanuló esetén
 • A krónikus beteg gyermek kérjen igazolást a háziorvosától a krónikus betegségéről, ill. a javasolt óvó-védő teendőkről, s tartsa be azokat.
 • A megfelelő iskolai ellátás érdekében kérjen segítséget az iskolaegészségügyi szolgálattól, osztályfőnöktől.
 • Az osztályteremben a friss levegő közelében üljenek, kerüljék a zsúfoltságot!
 • Többször mossanak kezet, kerüljék az arcuk piszkálását!
Osztályfőnökök teendői:
 • Kérjék meg a krónikus beteg gyermekek szüleit, hogy hozzanak igazolást a gyermek háziorvosától a gyermek krónikus betegségéről és a gyermekre vonatkozóan az iskolában javasolt védő intézkedésekről.
 • Készítsenek nyilvántartást a tanulók szüleinek, valamint háziorvosának elérhetőségéről (név, telefonszám) a kapcsolattartáshoz.
 • Tudatosítsák a gyermekekben és a szülőkben, hogy akut betegség esetén konzultáljanak a háziorvossal az iskolába járásról.
 • Tanítsák meg a gyerekekkel a köhögési etikettet és a járvány elleni védekezés lehetőségeit (távolságtartás, maszk használata, szellőztetés, kézmosás).
 • Minden osztályfőnök kötelessége naponta 10:30-ig az iskolatitkárságon jelenteni, ha tudomására jut, hogy koronavírus érintettség állhat fenn tanítványa esetében.
 
Intézkedések fertőzés esetén
Annak érdekében, hogy szükség esetén iskolánk felkészült legyen a munkarendünk átalakítására, a nevelőtestületnek kidolgozta a saját protokollját és bevezetésére felkészült. Ehhez követtük az intézmények az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlást.
Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív. Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. Az előző tanévben bevezetett és begyakorolt módokon. Elsődleges közvetítő felület ehhez a Kréta rendszer. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.
 
Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni. Az intézmények kérdéseinek megválaszolására tematikus e-mail-címet hoztak létre (vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu), amelyen a kérdéseket és bejelentéseket a köznevelési szakterület munkatársai válaszolják meg.
Jelen intézkedési terv, eljárásrend módosításáig vagy visszavonásig érvényes. A módosításokról az iskola honlapján és a KRÉTA –n keresztül tájékoztatjuk a szülőket és a tanulókat.
 
A fenti rendelkezések az iskola minden használójára egyaránt kötelező érvényűek, betartásuk közös érdekünk.
 
Szombathely, 2020. szeptember 7.
 
                                                                                           Németh Gábor
                                                                                         intézményvezető
 
A szakmai útmutató a jelenleg érvényben levő jogszabályok, eljárásrendek, szabályozók alapján készült.
Felhasznált irodalom: 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 37. Egészségügyi tárgyú átmeneti szabályok 83-83§. (telemedicinára vonatkozó szabályok) https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000058.tv EMMI: A 2020. évben azonosított új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta fertőzések (COVID-19) megelőzésének és terápiájának kézikönyve https://koronavirus.gov.hu/letoltheto-tajekoztatok • EMMI: Intézkedési terv 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_ koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev.pdf • Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és infekciókontroll szabályok) 2020. június 12. és mellékletei, valamint egyéb tájékoztató anyagai https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/567-eljarasrend-a2020evben-azonositott-uj-koronavirussal-kapcsolatban. Eljárásrend és lista a köznevelési intézmények külföldről érkező tanulóinak, Gyakorlati tájékoztató lázas, légúti tüneteket mutató gyermekbetegek jelentkezésekor szükséges teendőkről Szakmai tanácsadás:
A köznevelési intézmények kérdéseinek megválaszolására létrehozott tematikus emailcím: vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu a Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szervei
E-napló