ELSŐSÖK BEÍRATÁSA

2018-ban  2 osztály indítását tervezzük.
Iskolánk sajátosságai, oktató-nevelő munkánk speciális területei:

- matematika, magyar nyelv és irodalom emelt óraszámú oktatása
- kéttanítási nyelvű képzés német nyelven
- kiválóra minősített képzőművészeti tagozat grafika, festészet, szobrászat, kerámia, kézműves műhely
- 1-3. évfolyamon az idegen nyelvek(angol, német) fakultatív oktatása
- társastánc
- röplabda
- kézilabda
- labdarúgás
- asztalitenisz
- ÖKO Iskola


Szeretettel várjuk a kedves szülőket és leendő kis elsőseinket!

A jelentkezéskor kérni fogjuk, hogy válaszoljanak az alábbi kérdésekre:

- Milyen idegen nyelvet kíván tanulni gyermekük? (német vagy angol)
- Az osztályfőnök által tanított etikát vagy a hitoktató által tanított hit- és erkölcstan oktatást választják gyermekük számára? (órarendbe építve heti 1 óra)

 

Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal!
- gyermek nevére kiállított személyi igazolvány vagy a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- gyermek nevére kiállított lakcímkártya
- gyermek oltási könyve
- gyermek ötéves státusz lapja (háziorvosnál; védőnőnél beszerezhető)
- az óvoda igazolása (oktatási azonosítóval)
- nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi vizsgálat szakértői véleménye
- Szakértői Bizottság szakvéleménye (ha van ilyen)


Tájékoztató az iskolák körzeteiről >>>
Közlemény a tanköteles korba lévő gyermekek első évfolyamba történő beiratkozásáról >>>
Az iskolaegészségügyi szolgálat beiratkozással kapcsolatos információi >>>
jelentkezesilap.doc
tartozkodasinyilatkozat.doc
etikahit.doc
szuloifelugyelet.doc

E-napló